Ijma’ adalah Dalil yang Sangat Kuat

Ibn Hazm rahimahullah berkata,

الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية يُرجع إليه ويُفزع نحوه، ويكفر من خالفه إذا قامت عليه الحجة أنه إجماع.

“Ijma’ adalah sebuah kaidah dalam agama yang hanif ini yang menjadi acuan dan patokan. Orang yang menyelisihinya kafir jika telah tegak atasnya hujjah bahwa itu adalah ijma’.”

(Maraatibul-Ijmaa’, karya Ibn Hazm, hlm. 23)