Bicara yang Baik atau Diam

Ibn Rajab rahimahullah berkata,

وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، وظنوا أن من كثر كلامه، وجداله، وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك. وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم، كأبي بكر، وعمر، وعلي، ومعاذ، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، كيف كانوا؟ كلامهم أقل من كلام ابن عباس، وهم أعلم منه. وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة، والصحابة أعلم منهم. وكذلك تابعوا التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين، والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال. ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق، ويميز به بينه وبين الباطل.

“Orang-orang generasi belakangan telah banyak yang tertimpa musibah ini. Mereka merasa bahwa orang yang memiliki banyak perkataan, debat, dan cekcok dalam masalah agama adalah orang yang lebih berilmu daripada yang tidak melakukan demikian. Ini adalah murni sebuah kebodohan.

Lihatlah para sahabat senior dan para ulama’ di kalangan mereka, seperti Abu Bakr, ‘Umar, ‘Aliy, Mu’aadz, Ibn Mas’uud, dan Zaid ibn Tsaabit. Bagaimana keadaan mereka? Perkataan mereka lebih sedikit daripada perkataan Ibn ‘Abbaas, padahal mereka lebih berilmu daripada beliau. Demikian pula, perkataan taabi’iin lebih banyak daripada perkataan sahabat, padahal para sahabat lebih berilmu daripada mereka. Demikian pula, perkataan taabi’it-taabi’iin lebih banyak daripada perkataan taabi’iin, padahal para taabi’iin lebih berilmu daripada mereka.

Ilmu itu tidaklah ditandai oleh banyaknya riwayat, tidak pula oleh banyaknya perkataan. Akan tetapi, ilmu adalah cahaya yang dimasukkan (oleh Allah) ke dalam hati sehingga seorang hamba bisa mengetahui kebenaran dan membedakan mana yang haq dan mana yang bathil.”

(Fadhlu ‘Ilmis-Salaf ‘alaa ‘Ilmil-Khalaf, karya Ibn Rajab rahimahullah, hlm. 21)